Värmekamera / Termograf

Med en värmekamera mäter man hästens värmeutstrålning. Genom detta är det ett bra verktyg att får en helhetsuppfattning hur din häst använder och belastar sina muskler, leder och ligament.

Värmekamera/Termograf

Med värmekameran kan man i tidigt skede upptäcka avvikelser i hästens värmeutstrålning vilket kan bero på någon typ av skada eller inflammation. Man kan genom detta lokalisera vart det är behov av behandling. Genom att upptäcka problem i tidigt skede man kan behandla hästen innan det har blivit ett större problem för hästen och som kan leda till veterinärbesök.

Hur går det till?

Själva termograferingen går till så att hästen ställs upp på lämplig gång och jag fotograferar hästens alla delar och hela tiden jämför höger
respektive sida. Ex. höger framkota med vänster framkota osv. Det är denna jämförelse som är den intressanta, inte hur hög temp hästen
innehar i respektive muskel eller led i sig.

Vad behöver jag tänka på innan?

Då vi mäter temperatur är det viktigt att hästen 2 timmar innan:

  • Skall ha stått i stallet (eller motsvarande) utan direkt solsken eller vind.
  • Är rentvättad, torr, borstning kan göras senast en timme innan analys.
  • Fri från bandage och täcken. Hovarna väl renskrapade och tvättade.
  • Man och svans "uppsatta" eller på annat sätt fria från hästkroppen för att inte påverka hudtemperatur.
  • Inte inom 1 dygn använt liniment, fått massage eller annat som påverkar blodgenomströmning.