infoo@omarmatorp.se        073-34 29 986

Medicinsk laserbehandling

Korta läkningstiden med medicinsk laser

Korta läkningstiden med medicinsk laserbehandling

Om man ska förklara medicink laser med enkla ord så är det en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasern jag använder är svagare än dom som man bränner och skär med. Med den kan man hjälpa kroppen att läka och lindra medicinska problem. De medicinska bränner inte och ljuset är helt ofarligt. Till skillnad från allt annat ljus så har laserljuset unika egenskaper som har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader.

Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärta. Håller man medicinsk lasern mot huden tränger ljuset ner i vävnaden och träffar cellerna. När man lyser med medicinsk laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Vilka effekter uppnås vid laserbehandling?
 • Stimulerar cellfunktioner och blodcirkulationen ökar
 • Minskar smärta
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Främjar läkning m.m.
All reaktion vid behandling är positiv eftersom det betyder att behandlingen har gett effekt.
Vanligen sker en reaktion inom 24 timmar.

Detta kan ske vid behandling

 • Tillfällig eller bestående smärtlindring
 • Tillfälligt ökad trötthet, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning
 • Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocessen sätts igång

Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av medicinsk laser. Din häst är med andra ord snabbare igång igen. Kom dessutom ihåg, att hästens allmänna välmående har inflytande på immunsystemet.


Smärt- och riskfri behandlingsmetod

Medicinsk laserbehandling är idag en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet och som visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador.
Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrade medicinering men responsen på laserbehandlingen kanske blir mindre tydlig. En positiv effekt av laserbehandlingen kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.

När man behandlar gör man det där besväret sitter. Man gör helt enkelt inte en behandling över hela kroppen då inget händer där inget problem befinner sig.

Laserbehandling är en smärtfri och riskfri behandlingsmetod och det finns inga biverkningar med lågenergilasern. Man "kan" få mer ont eller träningsvärk efter en behandling under en kort tid, men detta beror på att läkningsprocessen har tagit ny fart och detta går snabbt över. För bästa resultat rekommenderas behandling vid flera tillfällen.

Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada. För bästa resultat kan man behandla dagligen första veckan.

Alla reagerar inte lika på laserbehandling men man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Normalt sett svarar ca 90% av patienterna på laserbehandling. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.

OBS! Det är 96 timmars karens för häst innan tävling.

Information från Irradia om medicinsk laserbehandling

Jag använder laser från Irradia som har över 30 års erfarenhet inom laserteknologi, vetenskap och medicin. Irradia är en av de mest respekterade och erfarna tillverkarna av medicinsk laser i världen. Dom utvecklar och tillverkar alla produkter själva i Sverige.
Kontakta mig

Priser

Per behandlingsområde och tillfälle
500 kr

Vad kan laserbehandlas

 • Sårläkning, även svårläkta
 • Snabb hämmande verkning på svullnad, smärta och ömhet
 • Muskelspänningar
 • Muskelinflammationer
 • Muskelbristningar
 • Leder
 • Rörelsestörningar
 • Hälta
 • Gallor
 • Gaffelbandskador
 • Senproblem
 • Triggerpunkter
 • Nack- och ryggvärk
 • Muskelvärk
 • Akuta skador
 • Efter operation m.m.
OBS! Det är 96 tim. karens för häst innan tävling.

Om laser

Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasrar kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finns svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. Dessa kallas medicinska och deras styrka är oftast i en laserklass som kallas 3B. De starkaste lasrarna är vanligtvis i klass 4. De medicinska lasrarna bränner generellt inte och ljuset är helt ofarligt.

Vad är det som händer?

De flesta har någon gång sett, att om man håller handen framför en ficklampa så går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus.På vägen genom handen träffar ljuset våra celler. Detsamma gäller laserljus. När man belyser med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Hur går behandlingen till?

Man belyser med laserljus, den del av kroppen där besväret sitter. Oftast riktar man ett handstycke där ljuset kommer ut, mot huden. Synligt laserljus, som rött eller grönt, används vanligtvis på ytliga problem exempelvis sår, medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen?

Behandlingen är normalt smärtfri, enkel och går relativt snabbt. Men vissa lasrar kan dock orsaka ett obehag som motsvarar känslan av ett stick med en liten nål när man belyser mörkpigmenterad päls eller färgad hud. Laserbehandlingen görs då med en svagare laser eller på ett litet avstånd.

Olika reaktioner efter behandling

Rent generellt kan man säga att alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva då de oftast är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar. Följande kan uppträda:
- Tillfällig eller bestående smärtlindring
- Tillfällig ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning.
- Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocesser sätts igång.

Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls.

Bra att tänka på innan behandling

Förutom diagnos kan det vara bra att terapeuten bedömer utgångsläget och status på problemet innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur djurets besvär hindrar prestation eller vardagsliv. Omfång vid svullnad, rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är bra mätmetoder för att terapeuten skall kunna utvärdera sin behandling. Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kan bli mindre tydlig. En positiv effekt av laserbehandlingen kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.

Vad är medicinsk laserbehandling?

Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt kallas denna behandlingsmetod oftast för Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

- Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
- Minskar smärta
- Reducerar inflammation
- Reducerar svullnader och ödem
- Främjar läkning

Vad kan behandlas?

Vetenskaplig forskning, s.k. dubbelblinda studier visar positiva resultat på bl.a.ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, artros, reumatism, muskelvärk, akuta skador och efter operation. Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Generellt är alla typer av inflammatoriska problem utmärkta att laserbehandla, tack vare laserns förmåga att minska inflammationer.

Hur lång tid och hur många behandlingar?

En behandling kan ta allt från 1-30 min eller längre beroende på vad som behandlas. Ofta ges 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland kan det krävas fler behandlingar utspridda under en längre tid. Ibland räcker det med en eller några få behandlingar.

Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada. För bästa resultat kan man då behandla dagligen den första veckan.

Finns det risker?

Medicinsk laserbehandling är idag en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet, och som visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador. Men rent allmänt så kan starka ljuskällor innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa. Detta gäller även för medicinska lasrar. Man ska därför aldrig titta rätt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Mer än 40 års forskning och erfarenhet visar detta. Det finns inga risker med laserbehandling även om djuret har implantat, proteser eller är dräktigt.

Var hittar jag mer information?

www.irradia.se
www.slms.or
 • Marma Torp Islandshästanläggning
 • Marmatorp 453
 • 741 93 Knvista
 • 073-34 29 986
 • annah@marmatorp.se