Medicinsk laserbehandling

Korta läkningstiden med medicinsk laserbehandling. Om man ska förklara medicinsk laser med enkla ord så är det en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasern jag använder är svagare än dom som man bränner och skär med. Med den kan man hjälpa kroppen att läka och lindra medicinska problem. De medicinska bränner inte och ljuset är helt ofarligt. Till skillnad från allt annat ljus så har laserljuset unika egenskaper som har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader.  

Varför behandla med laser?

 • Stimulerar cellfunktioner och blodcirkulationen ökar
 • Minskar smärta
 • Reducerar inflamation
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Främjar läkning m.m.

Bevisat positiva effekter

Vetenskaplig forskning visar positiva resultat på bl.a.ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, artros, reumatism, muskelvärk, akuta skador och efter operation. Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Generellt är alla typer av inflammatoriska problem utmärkta att laserbehandla, tack vare laserns förmåga att minska inflammationer.  

"Lasern har varit en viktig del av min hästs rehabilitering efter en hasledsoperation vilket påskyndade hans läkning. Med hjälp av lasern fick vi bort all ärrvävnad och det har även bidragit till hållbarhet på lång sikt. "

Tess Einarsson

Om laser

Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasrar kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finns svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. Dessa kallas medicinska och deras styrka är oftast i en laserklass som kallas 3B. De starkaste lasrarna är vanligtvis i klass 4. De medicinska lasrarna bränner generellt inte och ljuset är helt ofarligt.

Vad är medicinsk laserbehandling?

Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt kallas denna behandlingsmetod oftast för Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad är det som händer?

De flesta har någon gång sett, att om man håller handen framför en ficklampa så går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus.På vägen genom handen träffar ljuset våra celler. Detsamma gäller laserljus. När man belyser med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Hur går behandlingen till?

Man belyser med laserljus, den del av kroppen där besväret sitter. Oftast riktar man ett handstycke där ljuset kommer ut, mot huden. Synligt laserljus, som rött eller grönt, används vanligtvis på ytliga problem exempelvis sår, medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem såsom leder och muskulatur.

Vad kan laserbehandlas

OBS! Det är 96 tim. karens för häst innan tävling.

Hur känns behandlingen?

Behandlingen är normalt smärtfri, enkel och går relativt snabbt. Men vissa lasrar kan dock orsaka ett obehag som motsvarar känslan av ett stick med en liten nål när man belyser mörkpigmenterad päls eller färgad hud. Laserbehandlingen görs då med en svagare laser eller på ett litet avstånd.

Olika reaktioner efter behandling

Rent generellt kan man säga att alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva då de oftast är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar. Följande kan uppträda:

 • Tillfällig eller bestående smärtlindring
 • Tillfällig ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning.
 • Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocesser sätts igång.

Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls.

Bra att tänka på innan behandling

Förutom diagnos kan det vara bra att terapeuten bedömer utgångsläget och status på problemet innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur djurets besvär hindrar prestation eller vardagsliv. Omfång vid svullnad, rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är bra mätmetoder för att terapeuten skall kunna utvärdera sin behandling. Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kan bli mindre tydlig. En positiv effekt av laserbehandlingen kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

 • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
 • Minskar smärta
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Främjar läkning

Hur lång tid och hur många behandlingar?

En behandling kan ta allt från 1-30 min eller längre beroende på vad som behandlas. Ofta ges 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland kan det krävas fler behandlingar utspridda under en längre tid. Ibland räcker det med en eller några få behandlingar.

Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada. För bästa resultat kan man då behandla dagligen den första veckan.

Finns det risker?

Medicinsk laserbehandling är idag en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet, och som visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador. Men rent allmänt så kan starka ljuskällor innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa. Detta gäller även för medicinska lasrar. Man ska därför aldrig titta rätt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Mer än 40 års forskning och erfarenhet visar detta. Det finns inga risker med laserbehandling även om djuret har implantat, proteser eller är dräktigt.

Var hittar jag mer information?

www.irradia.se
www.slms.or