Marmamästerskapen 18-19 maj

Varmt välkomna till det andra Marmamästerskapen!

Efter förra årets succé kör vi igen!

Detta är en lagtävling där varje lag ska bestå av 4 - 6 deltagare. Samma ryttare får rida fler hästar i samma lag. Ryttare får även rida i fler lag med olika hästar. Två ryttare kan tävla på samma häst, men hästen får endast tävla två grenar/dag och inte samma grenar två gånger. Fler ekipage kan starta i samma gren.

Ålder på ryttare: 10 - 100+ år

Anmälan öppnar 25 mars. Anmälan mailas till: annah@marmatorp.se. Då anmäler endast lagledare plats för sitt lag. Varje ekipage får starta i en töltgren samt en stil-gren på lördagen. Varje ekipage får starta i en gångartsgren samt en speed-gren på söndagen. I samband med anmälan ska betalning ske. Anmälningsavgift 1250 kr/ekipage som swishas till: 1233508447 i samband med anmälan av lagledaren. Skriv i meddelande ditt lagnamn. Anmälan är godkänd när betalning genomförts. Varje ekipage får starta i två grenar/dag alltså totalt max fyra grenar under helgen. Byte av ryttare/häst kan göras fram till 11 maj. Därefter kan byte ske endast vid uppvisande av veterinär/läkarintyg.

I samband med anmälan maila denna information:

 • För och efternamn på samtliga ryttare i laget.
 • Hästarnas namn inkl. gårdsnamn och reg.nummer.
 • Grenar för varje ekipage för både lördag och söndag.
 • Varv i grenarna: T3, T5, T6, T8 (för ekipage som ridit under 5,0), T8 (för ekipage som ridit över 5,0), V2, F2, V5 (för ekipage som ridit under 5,0), V5 (för ekipage som ridit över 5,0), Tregång

Grenar lördag 27 maj:

(I grönmarkerade grenar blir det finaler samma dag)
(I svartmarkerade grenar är det direktplacering)
T3
T5
T6
T8 (för ekipage som ridit under 5,0)
T8 (för ekipage som ridit över 5,0)

Stiltölt
Stiltrav
Stilgalopp
Stilpass

Grenar söndag 28 maj:
V2
F2
V5 (för ekipage som ridit under 5,0)
V5 (för ekipage som ridit över 5,0)
Tregång

Speedtölt
Speedtrav
Speedgalopp
Speedpass

Trots att detta är en inofficiell tävling följer vi FEIFs regler om antal starter för hästar. Hästar födda 2018 får max rida 2 gånger/dag, hästar födda 2017 får max rida 3 gånger/dag, hästar födda 2016 eller tidigare får rida max 4 gånger/dag.

Poängräkningen går till så att man ska ha så lite poäng som möjligt för att få hög placering. Ju högre placering desto lägre poäng.

Ex.

 • 1a placering = 1 poäng
 • 2a placering = 2 poäng
 • 3e placering = 3 poäng
  Osv…

Vi kan endast ha ett vinnande lag. Så om det är två lag med samma poäng räknar vi antal 1a placeringar, det lag med mest 1a placeringar vinner. Om laget har samma antal 1a placeringar räknar man vilket lag som har flest 2a placeringar osv.
För att kunna få lägsta möjliga poäng bör varje lag ha en deltagare i varje gren. För varje gren laget inte har en deltagare i får man samma poäng som den sist placerade i grenen +2 poäng (och som tidigare nämnt vill man ju inte ha höga poäng…)
Tex. Om den sist placerade i en gren hamnar på 14 plats får man då 14 poäng + 2 poäng, alltså 16 pluspoäng om man inte har en deltagare i den grenen.

Vad vinner man?

Vinnade laget:

 • Den största pokalen, guldmedaljer, segertäcken, rosetter, fina sponsorpriser och äran såklart!

Andra placerade laget:

 • Den näst största pokalen, silvermedaljer, rosetter och fina sponsorpriser!

Tredje placerade laget:

 • Den näst näst största pokalen, bronsmedaljer rosetter och fina sponsorpriser!

Fjärde – sista placerade lagen:

 • Rosetter och fina sponsorpriser!

Alla placerade 1 - 7 i varje gren får dessutom individuella rosetter och priser.

Här är en lista över alla grenar och hur dom ska genomföras:

Stilgrenarna:

Stiltölt:
Ekipaget rider in i konen i valfri gångart, dock inte tölt (första 25 m). Mellan konens slut fram till 50 m startar du i tölt. Mellan 50 - 150 m rider du hästen i tölt. Mellan 150 - 200 m tar du ner hästen i skritt.
Domarna premierar en mjuk och harmonisk övergång till tölt och nedtagning till skritt.
Du får poäng för övergång till tölt av domare 1, därefter bedöms töltkvalitén av domare två mellan 50 - 100 m och domare tre mellan 100 - 150 m. Fjärde domaren bedömer nedtagning. Två linjedomare som bedömer om ekipaget ligger i tölt vid 50 m linjen samt över 150 m linjen. Hästen ska vara nedtagen till skritt innan 200 m slut för att du ska kunna få höga poäng.
Varje ekipage rider två gånger därefter räknas poängen och tiden ihop. Därefter blir det en slutgiltig placering.

Stiltrav:
Ekipaget rider in i konen i valfri gångart, dock inte trav (första 25 m). Mellan konens slut fram till 50 m startar du i trav. Mellan 50 - 150 m rider du hästen i trav. Mellan 150 - 200 m tar du ner hästen i skritt.
Domarna premierar en, mjuk och harmonisk övergång till trav och nedtagning till skritt.
Du får poäng för övergång till trav av domare 1, därefter bedöms travkvalitén av domare två mellan 50 - 100 m och domare tre mellan 100 - 150 m. Fjärde domaren bedömer nedtagning. Två linjedomare som bedömer om ekipaget ligger i trav vid 50 m linjen samt över 150 m linjen. Hästen ska vara nedtagen till skritt innan 200 m slut för att du ska kunna få höga poäng.
Varje ekipage rider två gånger därefter räknas poängen och tiden ihop. Därefter blir det en slutgiltig placering.

Stilgalopp:
Ekipaget skrittar, töltar eller travar in i konen (första 25 m). Mellan konens slut fram till 50 m startar du i galopp. Mellan 50 - 150 m rider du hästen i galopp. Mellan 150 - 200 m tar du ner hästen i skritt.
Domarna premierar en mjuk och harmonisk övergång till galopp och nedtagning till skritt.
Du får poäng för övergång till galopp av domare 1, därefter bedöms galoppkvalitén av domare två mellan 50 - 100 m och domare tre mellan 100 - 150 m. Fjärde domaren bedömer nedtagning. Två linjedomare som bedömer om ekipaget ligger i galopp vid 50 m linjen samt över 150 m linjen. Hästen ska vara nedtagen till skritt innan 200 m slut för att du ska kunna få höga poäng.
Varje ekipage rider två gånger därefter räknas poängen och tiden ihop. Därefter blir det en slutgiltig placering.

Stilpass:
Ekipaget rider in i konen (första 25 m) i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart. Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen.

Efter 150 m-markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt. Ekipagen får två försök. Tiderna och poängen från båda försöken räknas ihop och medelvärdet räknas till placering.

Speedgrenarna:

Speedtölt:
Ekipaget ska mellan 1-100m visa sin snabbaste tölt. Ekipagen startar från valfri gångart men måste ligga i tölt innan starttiden som börjar vid 0 m. Det går på tid. Varje ekipage visar två sträckor. Om hästen byter gångart räknas inte tiden. Den bästa sträckan räknas in i resultatet. När alla deltagare visat sina två sträckor blir det placering.

Speedtrav:
Ekipaget ska mellan 1-100m visa sin snabbaste trav. Ekipagen startar från valfri gångart men måste ligga i trav innan starttiden som börjar vid 0 m. Det går på tid. Varje ekipage visar två sträckor. Om hästen byter gångart räknas inte tiden. Den bästa sträckan räknas in i resultatet. När alla deltagare visat sina två sträckor blir det placering.

Speedgalopp:
Ekipaget ska mellan 1-100m visa sin snabbaste galopp. Ekipagen startar från valfri gångart men måste ligga i galopp innan starttiden som börjar vid 0 m. Det går på tid. Varje ekipage visar två sträckor. Om hästen byter gångart räknas inte tiden. Den bästa sträckan räknas in i resultatet. När alla deltagare visat sina två sträckor blir det placering.

Speedpass:
Ekipaget startar från valfri gångart men måste ligga i pass innan starttiden som börjar vid 0 m. Därefter ska hästen ligga i pass mellan 0 - 100 m. Om hästen slår upp under försöket eller inte ligger i pass vid 0 m skylten blir det ingen tid. I denna klass är det endast tidtagning.

Töltgrenarna:

Tölt T3
Denna gren rids med max tre ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando

 1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.

 2. Långsamt tempo på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

 3. Ökad tölt.

Tölt T5
Denna gren rids med max tre ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando

 1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
 2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

Tölt T6
Denna gren rids med max tre ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando

 1. Valfritt tempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv.
 2. Långsamt- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T8
Denna gren rids med max tre ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando


 1. Valfritt tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
 2. Valfritt tempo tölt
Gångartsgrenarna:

Fyrgång V2
Denna gren rids med max tre ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fyra gångarterna på speakerns kommando. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.

 1. Långsamt tempo tölt.
 2. Långsam- till mellantempo trav.
 3. Mellanskritt.
 4. Långsam- till mellantempo galopp
 5. Ökad tölt.

Fyrgång V5
Uttagningen rids med upp till tre ekipage på ovalbanan. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.

 1. Valfritt tempo tölt
 2. Långsam- till mellantempo trav
 3. Mellanskritt
 4. Långsam- till mellantempo galopp

Femgång F2
Denna gren rids med max tre ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.

 1. Långsam- till mellantempo tölt.
 2. Långsam- till mellantempo trav.
 3. Mellanskritt.
 4. Långsam- till mellantempo galopp.
 5. Flygande pass.

Tregång
Denna gren rids med max tre ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de tre gångarterna på speakerns kommando. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.

 1. Valfritt tempo tölt
 2. Arbets till mellantempo trav
 3. Arbetstempo skritt