infoo@omarmatorp.se        073-34 29 986

Värmekamera / termograf

Värmekamera identifierar skador tidigt

Identifiera skador tidigt genom värmekamera/termograf


Värmekamera/termografi är en metod att registrera IR-strålning och omvandla denna till en värmebild. Värmekameran registrerar infrarött ljus för att ”se” och mäta den infraröda strålningen som en individ avger. Värmekameror kan, med extremt bra precision, beröringsfritt mäta IR-strålningen som sedan ger oss en bild av det som är aktuellt att mäta.


Minimera hästens problem och kostsamma extrabesök hos veterinär

Att undersöka din häst med värmekamera är ett mycket bra hjälpmedel för att få en helhetsuppfattning om hur din häst använder/belastar sina muskler, leder och ligament. Värmekamera/termografering är ett bra komplement till djursjukhusens möjlighet till röntgen, ultraljud och övriga mer avancerade undersökningar. Med värmekamera kan du identifiera ev. skador innan det blir allvarliga problem och därigenom minimera kostsamma extrabesök hos veterinären och problemen för din häst.


Genom termografi kan du alltså identifiera skador på din häst innan det blir allvarliga problem.
Hästar får precis som människor en förhöjning alternativt en sänkning av kroppstemperatur i ett skadat/inflammerat område . Dessa områden med ökad/minskad blodgenomströmning kan snabbt avläsas med värmekamera.

Små skador/inflammationer/hälta som inte får läka ut ordentligt och direkt kan snabbt bli stora, allvarliga och kräva omfattande och kostsam vård. Inflammatoriska förändringar i muskler, senor och leder kan uppstå (och är därför mätbara) flera veckor innan klinisk hälta är synlig. Av den anledningen kan ex. vila, annan träning och/eller veterinärbesök snabbt påbörjas långt innan skadan kommit långt.

Värmekameran lokaliserar inte bara var en eventuell skada sitter utan visar också hur utbrett problemet är. Lokaliserar man t.ex. en kraftig värmeökning runt kotleden kan man även se eventuell temperaturskillnad vid andra leder, muskler och ligament som kan ha påverkats av det aktuella området. Man kan då rekommendera hästägaren att vara varsam vid dessa områden och jag som terapeut kan även behandla dom påverkade vävnaderna för att undvika eventuell skada.


Många djur visar inte sin smärta utan lär sig hantera den så signalerna om att något är fel är svåra att tyda.

En del hästar är mycket duktiga på att avlasta sina svagare områden och symptom kan visa sig lång tid efter en avlastning har påbörjats. Att få vetskap om dessa svagheter och avlastningar i god tid kan förskona både ryttare och häst ifrån långa viloperioder där man kanske behandlat ett symtom istället för en grundorsak.

Värmekameran är till stor användning i mitt arbete då jag kan lokalisera vart jag bör prioritera att undersöka och behandla. Du som hästägare kan se på värmekameran hur din häst ser ut på bilderna som visar temperaturskillnader och kan ge en uppfattning av vad som är normal temperatur och vad som är ett område att beakta. Innan varje påbörjad behandling fotograferar jag med värmekameran för att se om något hänt sedan tidigare behandling. Detta för att få en uppfattning om hur utvecklingsfasen gått.
Kontakta mig

Priser

Per tillfälle
400 kr

Hur går en termografering till?

Själva termograferingen går till så att hästen ställs upp på lämplig gång och jag fotograferar hästens alla delar och hela tiden jämför höger respektive sida. Ex. höger framkota med vänster framkota osv. Det är denna jämförelse som är den intressanta, inte hur hög temp hästen innehar i respektive muskel eller led i sig.

Då vi mäter temperatur är det viktigt att hästen 2 timmar innan:

  • Skall ha stått i stallet (eller motsvarande) utan direkt solsken eller vind.
  • Är rentvättad, torr, borstning kan göras senast en timme innan analys.
  • Fri från bandage och täcken. Hovarna väl renskrapade och tvättade.
  • Man och svans "uppsatta" eller på annat sätt fria från hästkroppen för att inte påverka hudtemperatur.
  • Inte inom 1 dygn använt liniment, fått massage eller annat som påverkar blodgenomströmning.
  • Marma Torp Islandshästanläggning
  • Marmatorp 453
  • 741 93 Knvista
  • 073-34 29 986
  • annah@marmatorp.se