Hantering av personuppgifter

Vi hanterar endast personuppgifter som är nödvändiga och har rutiner för hur persondata bör raderas, anonymiseras, loggas eller begränsas. Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter - välkommen att kontakta oss.