infoo@omarmatorp.se        073-34 29 986

Hästmassage & rehab

Genom att ge sin häst friskvård minskar man risken för skador och ökar chansen att i ett tidigt skede upptäcka skador eller problemområden. Vi arbetar även med sjuka hästar som antingen är under konvalescens eller rehab. Tekniker vi använder oss av är t ex hästmassage, medicinsk laser, stretching samt värmekamera/termografi för att lokalisera eventuella problempunkter på hästen.


Förebyggande friskvård och rehabilitering


Allt fler börjar inse att genom att friskvårda sin häst så minskar man risken för skador och förebygger rörelseproblem. Om ingenting görs kan en liten spänning leda till en större som sedan orsakar problem som kan ställa till det i träning och hantering. Vid överansträngning blir musklerna trötta och syretillförseln blir inte tillräcklig, vilket kan leda till muskelspänning.
Om man då fortsätter att träna på samma sätt, trots att det bara kan förvärra ömheten, kan det leda till inflammation. Då krävs veterinärundersökning och ev. antiinflammatorisk medicin.

För att effektivt förebygga problem krävs varierad träning på olika underlag och användning av olika typer av utrustning. Man kan t.ex. använda flera olika sadlar för att variera för hästen men även bett och annan utrustning kan varieras.

Ibland kan det vara bra att någon annan än ägaren rider hästen. Alla rider vi på olika sätt och ger på så sätt variation för hästen. Om man tycker att sin häst känns spänd eller annorlunda kan det även vara bra att en ryttare som inte ridit hästen innan får känna vad den tycker. Man blir lätt hemmablind och då är det svårt att känna vad som är normalt och vad som inte är det.

Träningssätt, underlag och utrustning är som sagt viktiga punkter. Men även foder, viloperioder, uppvärmning, nedvarvning och förmågan att läsa av hästens smärta och allmäntillstånd. Något som inte alltid är lätt och då kan det behövas någon utifrån som kan undersöka hästen.

Misstänker man att hästen är sjuk eller halt ska man alltid kontakta veterinär först.

Har hästen varit halt är det ofta bra med hästmassage efter värsta akutläget. Hästen blir ofta spänd vid obehaget av att ha ont och kan behöva hjälp med att släppa på spänningarna.

Med hjälp av hästmassage och medicinsk laser kan man underlätta för en häst med inflammation. Inflammationen dämpas och behandlingen ger en snabbare läkning i vävnaden.

Hästmassage är även bra när hästen är symptomfri efter inflammation eller annan skada genom den att ökar cirkulationen i området och även förstärker musklernas arbete. Att underhålla vävnad runt den aktuella skadan är viktigt då hästen gärna kompenserar för det ömma området. Det är väldigt vanligt med kompensationsspänningar och om inget görs kan det leda till ytterligare spänningar vilket resulterar i onödig ömhet och ökad svårighet för ägare/veterinär/terapeut att lokalisera det utlösande området.

Det är såklart även viktigt att du som ryttare också sköter din kropp, om du är spänd blir hästen det också. Man påverkar ofta hästen mer än vad man tror både positivt och negativt. I de flesta fall är de problem som jag behandlar som hästmassör påverkade av ryttaren.

Ta hand om din häst men även dig själv! Skäm bort dig med en massagebehandling.
Det uppskattar inte bara du utan även din häst.

Behandlingar & priser

Massage
 • Stresspunktsbehandling
 • Stretch
 • Strain - counterstrain
 • Akupressur
 • Laser
 • Värmekamera
 • Träningsråd & råd för egenbehandling
Per behandling:
850 kr
 
Värmekamera
Per tillfälle:
400 kr

Medicinsk laser
Per behandling:
500 kr

Solarium
1 polett:
30 kr (30 kr/10 min)

10 poletter:
250 kr (25 kr/10 min)

Stallbesök
Vill du att jag kommer ut till ert stall/gård? Kontakta mig för pris och information.

Tips! Gå gärna ihop ett par stycken och dela på stallbesöksavgiften.
 • Marma Torp Islandshästanläggning
 • Marmatorp 453
 • 741 93 Knvista
 • 073-34 29 986
 • annah@marmatorp.se